Khử trùng

Veolia Water Solutions & Technologies là công ty hàng đầu về giải pháp về nước cấp phù hợp với nhu cầu của đô thị.

Các công nghệ khử trùng chính

  • Khử trùng bằng Clo
  • Khử trùng bằng Ô-zôn
Share