Xử lý bậc một

Các công nghệ chính của giai đoạn xử lý bậc một bao gồm:

Hydrotech™

Các hệ đĩa lọc

Idrascreen™

Các hệ trống lọc

Actiflo® và Actiflo® Pack

Hệ thống lắng tốc độ cao nhờ chất đệm, có thể được xây bằng bê tông hay được lắp ráp sẵn theo thiết kế chuẩn

Multiflo™

Hệ thống có khả năng lắng và làm cô đặc bùn cùng một lúc.

Biolix™

Công nghệ sinh học hiếu khí để xử lý các chất dầu mỡ

Share