Tái sử dụng

Nước rất quý nên không thể chỉ sử dụng một lần.

Lợi ích mang lại cho các khu đô thị

Veolia Water Solutions & Technologies biết rằng chi phí vận chuyển nước rất cao, vì vậy chúng tôi giúp các khu đô thị trên khắp thế giới áp dụng các công nghệ tái sử dụng nước để:

  • giúp thu hút các ngành công nghiệp mới
  • hỗ trợ tưới tiêu trong nông nghiệp
  • tưới cây xanh và công viên
  • rửa đường phố
  • duy trì ngành du lịch
  • bảo vệ môi trường

Nước thải là nguồn tài nguyên nước duy nhất có khả năng tăng trưởng cùng lúc với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ nước.

Các ứng dụng tái sử dụng nước

Giải pháp tái sử dụng được áp dụng cho hệ thống làm nguội các dây chuyền sản xuất, nước tiếp liệu nồi hơi, nước cấp cho sản xuất, nước tưới cây và sân gôn, nước để trữ thành nước ngầm và để chống nhiễm mặn ở các khu vực duyên hải.

Các công nghệ tái sử dụng nước

Veolia Water Solutions & Technologies cung cấp các công nghệ tái sử dụng nước tùy theo mục đích tái sử dụng:

Hydrotech™ Discfilters

Bộ lọc đĩa

Biostyr™

Hệ Lọc Hiếu Khí Sinh Học (BAF) dùng cho quá trình ni-trát hóa / khử ni-tơ đồng thời

Actiflo® and Actiflo® Pack

Hệ thống lắng tốc độ cao nhờ chất đệm, có thể được xây bằng bê tông hay được lắp ráp sẵn theo thiết kế chuẩn

Filtraflo™

Bộ Lọc Trọng Lực Cực Nhanh, nước thô được lọc qua các giá thể dạng hạt (cát, carbon hoạt tính, ang-tra-xit, đá bọt, đá phiến, đá vôi, v.v.)

Biosep™ / Neosep™

Màng Sinh Học (MBR) kết hợp quá trình xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) và màng lọc chìm trong nước

Công nghệ màng lọc

Với nhiều chủng loại như MF, UF, NF, và RO

Các giải pháp tái sử dụng của Veolia giúp bảo tồn nguồn nước ngọt ở Berlin, Singapore, Dubai, Milan, Barcelona, Durban, Windhoek (Namibia) và Wollongong (Australia).

Share