Năng lượng

Chuyên môn và các công nghệ của Veolia Water Solutions & Techonologies trong nghành công nghiệp năng lượng bao hàm toàn bộ cả một chu trình từ nước đến nước thải từ nước thô ở giai đoạn tiền xử lý, nước nóng trong nồi hơi, xử lý việc ngưng tụ, tháp làm mát đến xử lý nước thải.

Với danh mục tham khảo hơn 300 nhà máy phát điện trên toàn thế giới, Veolia Water Solutions & Technologies có năng lực cung cấp các giải pháp đáng tin cậy trong việc xử lý nước và nước thải hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn về chất lượng và môi trường áp dụng cho nghành điện cũng như mang lại hiệu quả lâu dài. Các dịch vụ về xử lý nước lưu động (Aquamove™) cho nhu cầu khẩn cấp hay tạm thời cũng luôn có sẵn trong khu vực Đông Nam Á.

  • Sự tin cậy - Tránh thời gian chết tốn kém thông qua các công nghệ đã được kiểm chứng và dịch vụ tại chỗ
  • Hiệu quả - Phát triển các giải pháp giúp cho khách hàng tạo ra được giá trị điện năng cao nhất bằng cách sử dụng tối ưu các nguồn lực
  • Sự phù hợp - Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường đồng thời với việc giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ tài nguyên nước.

TẬP TRUNG VÀO ......Công nghệ CoLD™

Cung cấp giải pháp thích hợp hiệu quả và tiết kiệm cho hệ thống xử lý nước thải từ các nhà máy sản xuất điện sử dụng than đốt. Sử dụng công nghệ bay hơi và kết tinh đã được kiểm chứng, công nghệ CoLD™ tạo ra nước sạch và chất rắn ổn định để đạt được Chương trình xử lý không xả chất thải lỏng (ZLD)cho quá trình xử lý nước thải khó xử lý của nước rửa FGD hoặc nước thải từ IGCC.

Các dịch vụ liên kết

Để đảm bảo sự liên tục của hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa hoạt động nhà máy, chúng tôi đã phát triển một loạt các dịch vụ đảm bảo hiệu quả lâu dài và tối ưu hóa các thiết bị của khách hàng.

Share