Phòng thí nghiệm

Nước là một trong những yếu tố chủ yếu được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau trong phòng thí nghiệm. Điều quan trọng nhất là phải sử dụng đúng loại nước hoặc chất lượng nước để phù hợp với yêu cầu của sản xuất hoặc các thiết bị. Hệ thống tinh chế nước của ELGA Labwater vừa được thiết kế để tạo ra các chất lượng nước khác nhau được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Đối với các chuẩn đoán y khoa, nghiên cứu, các thí nghiệm khoa học và chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia của chúng tôi hiểu được sự cần thiết cho một lựa chọn trong các loại nước khác nhau có giải chất lượng từ sơ chế cho các hoạt động rửa và làm sạch đơn giản, cho đến nước có chất lượng tinh chế phục vụ cho hầu hết các nghiên cứu khoa học và các ứng dụng phân tích trọng yếu.

PURELAB

cho phòng thí nghiệm

PURELAB cung cấp một phạm vi rộng lớn các ứng dụng khác nhau được thực hiện trong các phòng thí nghiệm từ việc rửa và làm sạch các vật dụng bằng thủy tinhcho đến công nghệ sinh học phân tử và kỹ thuật nuôi cấy tế bào.

MEDICA

cho các chuẩn đoán y khoa

MEDICA delivers consistent water quality and can feed a single clinical analyzer, large automated analyzers and multiple analyzers on a distribution loop.

The MEDICA water purification systems feature:

 • Flow rates from 7 liters up to 200 liters an hour
 • Meets clinical laboratory reagent water (CLRW), (formally CLSI Type I) standard
 • Bypass loop for continual supply of compliant water in emergency situations to the analyzer
 • Service support for maximum operational time
 • Low consumable and running costs

Learn more about MEDICA

CENTRA

Xây dựng & Tân trang các phòng thí nghiệm

CENTRA is a single compact unit which purifies stores and distributes water from a single central unit.

 • Delivering water from 10 liters up to 38 liters per minute
 • Meeting usage requirements of up to 6000 a day
 • Providing type I, II and III water quality to meet your application needs

Learn more about CENTRA

BIOPURE

giành cho Bệnh nhân/ Chăm sóc Y tế

BIOPURE meets the latest healthcare standards and provides point-of-use purified water for small benchtop autoclaves, washer disinfectors to large or multiple automated washer disinfectors and endoscope reprocessors.

 • Broad impurity removal by high efficient RO
 • Washer disinfector/endoscope reprocessor compatible
 • Monthly disinfection program
 • Validation support services

Learn more about BIOPURE

Các dịch vụ liên kết

Để đảm bảo sự liên tục của hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa hoạt động nhà máy, chúng tôi đã phát triển một loạt các dịch vụ đảm bảo hiệu quả lâu dài và tối ưu hóa các thiết bị của khách hàng.

Share