Mạng lưới trên toàn cầu

Veolia Water Technologies hiện có 132 đơn vị kinh doanh trên toàn cầu, đảm bảo rằng các khách hàng đô thịcông nghiệp của chúng tôi sẽ nhận được các dịch vụ phù hợp với thị trường và văn hóa địa phương.

Share