Nghề Nghiệp

Ở Veolia Water Technologies, chúng tôi luôn luôn tuyển dụng những nhân tài năng động và nhiệt tình, vì thế chúng tôi luôn có những vị trí không liên quan và liên quan đến kỹ thuật, với hy vọng đáp ứng ước vọng thăng tiến nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Điều này được thực hiện thông qua việc phát triển và kết hợp cá tính và năng lực của mỗi nhân viên vào nhân lực và môi trường văn hóa nơi công sở.

Share