Tập đoàn Veolia

Veolia góp phần chống lại việc biến đổi khí hậu, bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo tồn hệ sinh thái.

Tập đoàn Veolia là doanh nghiệp dẫn đầu trên thế giới về các giải pháp tối ưu hóa quy trình quản lý nguồn tài nguyên. Với hơn 163 000 nhân viên trên toàn thế giới, Tập đoàn chuyên thiết kế và cung cấp các giải pháp quản lý nước, chất thải và năng lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và các ngành công nghiệp. Với ba lĩnh vực chuyên môn, Veolia giúp phát triển các phương pháp tiếp cận, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên. 

Vào năm 2016, Tập đoàn Veolia cung cấp nước sạch cho 100 triệu người dân và cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho 61 triệu người dân, sản xuất năng lượng với công suất 54 triệu MWh và chuyển hóa 31 triệu tấn chất thải thành nguồn nguyên liệu mới và năng lượng. Veolia Environnement (mã chứng khoáng trên sàn Paris, Thị trường chứng khoán châu Âu - Euronext: VIE) công bố doanh thu gộp là 24,39 tỷ Euro trong năm 2016. 

Share