Sự kiện

Số sự kiện Veolia tham gia trong khu vực ĐNÁ:

Hội thảo "Công nghệ xử lý bùn, thu hồi năng lượng"

2015-10-06

Vào ngày 15.09.2015, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) phối hợp cùng Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (Đại học Xây dựng) và Công ty Veolia Water Technologies Việt Nam (thuộc Tập đoàn Veolia) tổ chức hội thảo "Công nghệ Xử lý bùn, thu hồi năng lượng".

Share