Kết quả kinh doanh Quý I: Veolia tiếp tục theo đuổi mục tiêu lợi nhuận và phát triển bền vững

"Tất cả các dấu hiệu đều rất khả quan. Veolia đang theo đuổi mục tiêu lợi nhuận và phát triển bền vững.", ông Antoine Frérot nhận xét về kết quả kinh doanh Quý I của Veolia.

Doanh thu tăng 8.5%, đạt 6.3 tỷ Euro so với Quý I/2014 là 5.8 tỷ Euro. Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao tăng đáng kể 10.9%, lên đến 816 triệu Euro và thu nhập thuần hiện tại tăng 88%, đạt 212 triệu Euro.

Ông Antoine Frérot khẳng định: "Kết quả kinh doanh Quý I đang tiến triển thuận lợi theo Kế hoạch cải cách của Tập đoàn, chúng tôi đạt được mức tăng trưởng này nhờ kết hợp hoạt động của Dalkia International và thành công của chương trình cắt giảm chi phí."

Giai đoạn ký kết nhiều hợp đồng về các dự án đô thị và công nghiệp

Tập đoàn đã ký kết được nhiều hợp đồng quan trọng với các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp: tại Hàn Quốc, KHNP, công ty năng lượng nguyên tử lớn thứ 5 trên thế giới, đã lựa chọn Veolia để triển khai dự án cải tạo hệ thống cung cấp nước cho 8 lò phản ứng của Kori Division. Chúng tôi cũng tập trung vận dụng chuyên môn để tạo giá trị khác biệt cho các dự án đô thị."

Mục tiêu trong năm 2015

Antoine Frérot cho biết: "Kết quả khởi đầu lạc quan này giúp chúng tôi tự tin sẽ đạt được mục tiêu của cả năm về: doanh thu; tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trả lãi và khấu hao cùng với lợi nhuận trước lãi vay và thuế hiện tại; duy trì hoạt động kinh doanh vững chắc, lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí, nguyên tắc đầu tư xây dựng cơ bản, cổ tức và khoản thanh toán chứng từ chuyển đổi sẽ được chi trả bằng khoản tiền trích từ doanh thu thuần và được thanh toán bằng dòng tiền tự do, không bao gồm các khoản đầu tư tài chính thuần và các khoản nợ tài chính thuần được kiểm soát."

Số liệu chính:

- Doanh thu tăng 8.5%, đạt 6.3 tỷ Euro, so với Quý I/2014 là 5.8 tỷ Euro.

- Lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấy hao tăng đáng kể 10.9%, đạt 816 triệu Euro, so với 736 triệu Euro vào Quý I/2014.

- Thu nhập trước lãi vay và thuế hiện tại tăng 12%, từ 354 triệu Euro trong Quý I/2014 lên 397 triệu Euro trong Quý I/2015.

- Thu nhập thuần hiện tại tăng 88%, từ 13 triệu Euro trong Quý I/2014 lên 212 triệu Euro trong Quý I/2015.

Share